Аман то такива селски тарикати, дето си мислят, че като минат през една или две коли с цената на всичко ще стигнат много далеч или ще са големи тарикати… виждаме ги всеки ден 🙂

Категория:

Разни

*