Погледнете внимателно това видео и сами си отговорете на въпроса, кои се справят по-добре и нашата мила родина на кое ви прилича?! 🙂

Категория:

Уникални

*