Тоя е страшна работа. Такива неща измисля, че ако се опитат да влязат крадци в неговата къща, ще им е най-голямата грешка в живота.

Категория:

Разни

*