Ти им пишеш с големи букви НЕ НАТИСКАЙТЕ ЧЕРВЕНИЯ БУТОН, те не разбират от дума и отиват и натискат! А като го натиснете и убиете сумати хора много хубаво ли е ?! Ами ако наистина не трябваше да се натиска такъв бутон и наистина беше опасно?! Любопитен народ ей…..

*